پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ 
  • کد خبر : ۴۰۲۰
اجرای طرح تكریم كاركنان درفهرست برنامه های مدیریت شهری
درراستای تکریم کارکنان،شهرداروجمعی ازمدیران شهرداری کهریزک به دیداریکی ازهمکاران شهرداری که به دلیل تصادف دچارمعلولیت شده بود،رفته وازوی عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کهریزک

اجرای طرح تکریم کارکنان درفهرست برنامه های مدیریت شهری

 

درراستای تکریم کارکنان،شهرداروجمعی ازمدیران شهرداری کهریزک به دیداریکی ازهمکاران شهرداری که به دلیل تصادف دچارمعلولیت شده بود،رفته وازوی عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری کهریزک؛مهندس نعمت زاده دردیداربا آقای خزایی؛کارمند ساعی وپرتلاش شهرداری که درحادثه تصادف دچارمعلولیت شده بود،همت وپشتکار وی را درانجام خدمت درمحیط کار قدرنهاد و گفت: بسیاری ازافراد کم توان ومعلول باتوان مضاعف خود درنقش آفرینی های اجتماعی ثابت کرده اند که معلولیت،محدودیت نیست.

شهردار ‌کهریزک اززحمات آقای خزایی درمجموعه شهرداری کهریزک تشکروقدردانی کرده واظهار داشت: دیدار با کارکنان یکی ازوظایف ذاتی مدیریت شهری محسوب میشود که دراین اقدام درفهرست مجموعه برنامه های تکریم کارکنان به ثبت رسیده است.

مهندس نعمت زاده درپایان این دیدارصمیمی برای وی آرزوی سلامتی کرد وبا اهدای هدیه ازحضور تاثیرگذارش درمجموعه شهرداری قدردانی بعمل آورد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0